Porady

Dziecko- jak jest postrzegane przez prawo

W prawie polskim za dziecko uznaje się każdą istotę ludzką już od momentu jej poczęcia (co nadal wywołuje pewne kontrowersje pośród obrońców prawa kobiet o samostanowieniu o sobie oraz prawa kobiet do aborcji), aż do uzyskania p

Jakie są zadania trybunałów?

W Polsce mamy do czynienia nie tylko z sądami orzekającymi o winie lub regulującymi pewne stosunki społeczne, ale również z funkcjonującymi przy nich trybunałami. Są to Trybunały Konstytucyjne i Trybunał Stanu.  Trybuna
1 2