Co reguluje prawo cywilne?

Co reguluje prawo cywilne?
Prawo cywilne można również podzielić na poszczególne gałęzie. Reguluje ono jednak głównie stosunki majątkowe, choć również i stanowi istotną część prawa prywatnego. To, co w nim najważniejsze to równorzędność podmiotów. Nikt nikomu nie jest w nim podporządkowany. Co jednak dokładnie znajduje się w przepisach prawa cywilnego?
Prawo cywilne jest jedną z gałęzi prawa, które można podzielić na kolejne, mniejsze gałęzi zawierające przepisy co do konkretnych obszarów życia społecznego. Wyróżniamy więc prawo cywilne materialne dotyczące spadków, zobowiązań oraz własności i praw rzeczowych, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie oraz własności przemysłowej. Przepisy prawa cywilnego stosują się zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. 
Jedne z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego to właśnie prawo pracy oraz prawo rodzinne i opiekuńcze. Warto im się zatem przyjrzeć lepiej. Pierwsze z nich, prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami, sposoby zawierania umów, ich realizację, warunki i ustalenie stosunku pracy, określa prawa i obowiązki zarówno należące do pracodawcy, jak i pracownika, ustala wynagrodzenie, a także zasady bhp. Prawo rodzinne i opiekuńcze zaś jest odpowiedzialne za regulowanie zawierania i ustania małżeństw, praw i obowiązków należących do małżonków, relacje prawne pomiędzy rodzicami a dziećmi, sprawy majątkowe związane z funkcjonowaniem rodziny, a także reguluje adopcję, ustala alimenty, spadki i zawiera przepisy na temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 
W przepisach prawa cywilnego znajdują się więc regulacje związane z codziennym życiem, zarówno instytucją małżeństwa, jak i rodzicielstwem. Można się w nim doszukiwać również regulacji spraw spadkowych czy też ochrony własności intelektualnej. Wszystkie te sprawy zawierają się w prawie cywilnym, więc warto się z nim zapoznać, bo dotyczy podstawowych relacji ludzkich.

POLECANE FIRMY

meble kuchenne modena aparat do terapii falą uderzeniową

Co reguluje prawo cywilne?

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne można również podzielić na poszczególne gałęzie. Reguluje ono jednak głównie stosunki majątkowe, choć również i stanowi istotną część prawa prywatnego. To, co w nim najważniejsze to równor
Studia prawnicze

Studia prawnicze

Wiele osób zastanawia się na jakie studia wybrać się po maturze. Nie potrafi w tak młodym wieku zaplanować swojej przyszłości oraz nie zawsze wie co będzie chciało robić przez całe życie. Jedną z wielu możliwości są studia prawnic
Prawo rodzinne, a rozwód

Prawo rodzinne, a rozwód

Wchodząc w związek małżeński zazwyczaj nie myślimy o rozwodzie. Niestety - życie pisze różne scenariusze. Czasem okazuje się, iż nasz mąż czy też żona nie jest jednak nasza druga połówką, z którą chcemy spędzić
Jak przebiega rozwód?

Jak przebiega rozwód?

Sprawy o rozwód przeważnie odbywają się bez publiczności. Dla małżonków jest to bardzo intymne i stresujące i nie chcą oni, aby ktokolwiek obcy brał w tym udział. Pierwszym z pytań, zadawanych przez sąd jest pytani